Wyślij zapytanie
zadzwoń
Tel.: 32 793 40 55
Preparaty chemiczne
Urządzenia do uzdatniania wody
Filtry dyskowe i siatkowe Azud
Ręczne filtry dyskowe i siatkowe
Ręczne filtry Azud Helix System
Seria Modular 100 i 300
Automatyczne filtry dyskowe Azud
Seria 201
Seria 200-300
Seria 4DCL-4DCH
Seria 400
Półautomatyczne filtry siatkowe Azud Spiral Clean
Filtry szczelinowe Azud
Seria LCA
Seria LDB
Seria LFH
Seria LXE
Zbiorniki filtracyjne
Seria Plus
Seria ABC Modular Housing
Seria TANKS
Seria PH-VESSELS
Odwócona osmoza
Seria ROS
Seria ROM
Filtry workowe
Techniki pomiarowe
Analizatory gazowe
Analizatory gazowe Yokogawa
Cyrkonowe analizatory tlenu
Wielokanałowe analizatory tlenu
Pomiary poziomu
NIVELCO
Sygnalizatory poziomu
NIVOFLOAT
NIVOCONT K
NIVOMAG
NIVOPOINT
NIVOSWITCH dla cieczy
NIVOSWITCH dla sypkich
NIVOCONT R
NIVOROTA
Mierniki poziomu
NIVOTRACK
NIVOFLIP
NIVOCAP
EasyTREK
EchoTREK
MicroTREK
PiloTREK
NIVOPRESS N
NIVOPRESS D
SGM LEKTRA
Hydrostatyczna sonda poziomu KPL
Hydrostatyczna sonda poziomu KWL
Ultradźwiękowe mierniki PTU
Ultradźwiękowy miernik poziomu METER
Wibracyjny sygnalizator poziomu RSL200
Przelicznik przepływu VLW601
FAES
Pomiary temperatury
Przetworniki temperatury Yokogawa
Przetworniki YTA 110/310/320
Przetworniki główkowe YTA50, YTA70
Pomiary ciśnienia i różnicy ciśnień
Seria EJX-A
Seria EJA-E
Pomiary fizykochemiczne wody i ścieków
Pomiary pH, Redox (ORP) i temperatury
Pomiary przewodności
Pomiary tlenu rozpuszczonego i temperatury
Pomiary mętności
Pomiary stężenia suchej masy (gęstości)
Pomiary chloru
Pomiary amoniaku i azotanów
REFERENCJE KLIENTÓW
Pomiary przepływu
Rotametry
Metalowe seria RAMC
Metalowe seria RAKD
Szklane i plastikowe seria RAGK i RAGL
Plastikowe seria RAQN
Szklane z obudową metalową seria RAGN
Przepływomierze elektromagnetyczne
Seria AXF
Seria AXR
Seria RXF
Seria AXW
Seria CA
Seria Pmag
Przepływomierze ultradźwiękowe
Przepływomierze wirowe Vortex
Seria digitalYEWFLO
Przepływomierze masowe Coriolisa
Seria Rotamass
Seria Rotamass LR
Zwężki pomiarowe
Zwężki pomiarowe Palmer-Bowlus'a
Zwężki pomiarowe Venturi'ego
Pomiary fizykochemiczne w obiegach wodnoparowych
Pomiary stężenia tlenu rozpuszczonego
Przetwornik tlenu FLXA21
Przetwornik tlenu DO402G
Sondy rozpuszczonego tlenu
Armatura montażowa do sond rozpuszczonego tlenu
Pomiary przewodności
Konduktometr SC72
Przetwornik przewodności FLXA21
Przetwornik SC/ISC450G
Sondy przewodności
Armatura montażowa do sond przewodności
Pomiary pH/redox
Phmeter PH71/72
Przetwornik pH/redox FLXA21
Przetwornik PH450
Sondy pH/redox
Armatura montażowa do sond pH/redox
Analizatory cieczy
Analizatory fotometryczne
Analizatory miareczkowe
Analizatory jonoselektywne
Systemy optymalizacji napowietrzania
Techniki dozowania
Membranowe pompy dozujące
GRUNDFOS
Seria DDA
Seria DDC
Seria DDE
Perystaltyczne pompy dozujące
Pneumatyczne pompy dwumembranowe
Chloratory
Generatory dwutlenku chloru
Systemy przygotowania polimerów
Seria Polymaker PLM
Seria Polymaker PM
Seria Polymaker LM
Seria Mpowder
Seria Lsmaker
Systemy magazynowania chemikaliów
Zbiorniki DPC
Zbiorniki DP
Zbiorniki TQ/TR
Zbiorniki TFC
Armatura przemysłowa
Armatura przemysłowa z tworzyw sztucznych
Systemy ochronne
Szafki obiektowo-przyrządowe
Systemy wspornikowe do szafek przyrządowych
Zestawy do ogrzewania szafek
Osłony przeciwsłoneczne

Azud filtry dyskowe

FILTRY DYSKOWE

MCC jest firmą z wieloletnim doświadczeniem o ugruntowanej pozycji na rynku, zajmującą się technikami oczyszczania wody. Jako oficjalny dystrybutor hiszpańskiej firmy Azud oferujemy nowoczesne filtry dyskowe przeznaczone do usuwania zanieczyszczeń mechanicznych. Urządzenia filtrujące Azud znajdują zastosowanie głównie w przemyśle, gdzie realizowane są procesy wstępnej filtracji, odwróconej osmozy, filtracji wód chłodzących i procesowych.

Urządzenia filtrujące Azud zawdzięczają swoją popularność zastosowaniu tzw. technologii Azud Helix System, która opiera się na wprowadzeniu wody w ruch wirowy. Powstająca siła odśrodkowa oddala od powierzchni filtracyjnej cząstki zawieszone w wodzie, zatrzymując je na dyskach filtrujących ułożonych w stos.

Warto nadmienić, że zastosowanie filtrów dyskowych firmy Azud wiąże się ze zmniejszeniem kosztów eksploatacyjnych w porównaniu ze zwykłymi filtrami, ze względu na tanie części wymienne, łatwość obsługi instalacji oraz niską częstotliwość płukań wstecznych.

Zapraszamy do zapoznania się z realizacjami firmy Azud (zakładka: "POBIERZ").

Oferowane przez nas filtry firmy Azud posiadają atest wydany przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie oraz deklarację zgodnośći z dyrektywą ciśnieniową wydaną przez TÜV.

W celu zwiększenia efektywności procesu filtracji istnieje możliwość zastosowania filtrów wykorzystywanych do konkretnych aplikacji:
  • woda słona (Azud Helix Automatic SW),
  • woda o wysokim stopniu agresywności (Azud Helix Automatic AW),
  • woda pitna (Azud Helix Automatic DW),
  • woda chlorowana (Azud Helix Automatic CL),
  • woda o wysokim ciśnieniu (Azud Helix Automatic HP).

Zasada działania filtrów Azud - zakładka "DANE TECHNICZNE".


Aby sprostać wymaganiom naszych klientów, jednostki sterujące (niezbędny element układu filtracyjnego) wykonywane są wg indywidualnych projektów. Daje to gwarancje dostosowania układu filtracyjnego do potrzeb klienta, minimalizując tym samym koszty filtracji i optymalizując cały jej proces.
TECHNOLOGIA FIRMY AZUD

Innowacyjne dyski filtracyjne oferowane przez firmę Azud to płaskie pierścienie wykonane z tworzyw sztucznych, odpornych na chemikalia powszechnie używane w rolnictwie i przemyśle.

Dyski - MG (Multiroove discs) i WS (Wall discs)

Dzięki specjalnie zaprojektowanym wyżłobieniom-kanałom, dyski gwarantują skuteczną filtrację. Wyżłobienia pokrywające dyski biegną w przeciwnych kierunkach - taka orientacja kanałów tworzy liczne punkty przecięcia. Dzięki temu tworzą się zwężające rowki o zmiennym kształcie, których funkcją jest zatrzymywanie cząstek. Oferujemy Państwu szeroki zakres klas filtracji - od 5 mikronów, aż do 400 mikronów. W zależności od wymagań aplikacji stosuje się dyski o odpowiednio dobranym rozmiarze i odpowiednich wyżłobieniach.

DF-DISC - Urządzenie filtrujące

Urządzenie filtrujące DF-DISC składa się ze stelaża, wkładu filtracyjnego (w postaci dysków ułożonych w stos) oraz elementów biorących udział w procesie filtracji i płukaniu wstecznym.

Największa zaletą filtracji DF-DISC jest budowa modułowa pozwalająca na jednoczesną filtrację na części modułów i płukanie wsteczne na pozostałych, które nie biorą udziału w oczyszczaniu wody.

System AZUD HELIX (Anti-Clogging device)

System AZUD HELIX znajduje się w podstawie filtra. To dzięki niemu woda wprowadzana jest w ruch wirowy. Powstająca siła odśrodkowa oddala od powierzchni filtracyjnej cząstki zawieszone w wodzie.

Zapraszamy na oficjalną stronę firmy AZUD www.azud.com
PROCES FILTRACJI I PŁUKANIA WSTECZNEGO

ETAP 1:  Proces filtracji
W pierwszym etapie woda kolektorem dolotowym wprowadzana jest do wewnętrznej części filtra przez system Azud Helix, który generuje ruch wirowy. Siła odśrodkowa odrzuca zanieczyszczenia, które zatrzymywane są na dyskach filtrujących oraz na ściankach wraz z wirującą wodą.

ETAP 2: Proces płukania wstecznego
Za pomocą zaworu trójdrożnego zamykane jest wejście wody do filtra. Woda płucząca kierowana jest do wnętrza i dalej do kolektora kanalizacyjnego. Woda do procesu filtracji pochodzi z innego modułu i wprowadzana jest w kierunku przeciwnym niż woda przeznaczona do filtracji. Ciśnienie wody luzuje nacisk sprężyny na dyski, co powoduje ich rozluźnienie i woda przepływa od wewnątrz do zewnątrz, wymywając zanieczyszczenia zgromadzone między dyskami. Proces płukania wstecznego kontrolowany jest przez specjalnie zaprojektowanie jednostki sterujące.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu przedstawiającego proces filtracji i płukania wstecznego automatycznych filtrów Azud Helix.

Film:
 

Modułowa budowa automatycznych filtrów Azud Helix pozwala na wykonanie projektu zgodnego z preferencjami naszych klientów i dostępnością przestrzeni.