Chillery Absorpcyjne

Chillery Absorpcyjne

MCC oferuje chillery absorpcyjne renomowanej firmy Yazaki. Ten renomowany producent od ponad 40 lat dostarcza niezawodne i wydajne urządzenia chillery absorpcyjne wykorzystujące ciepło odpadowe lub energię ze spalania gazu do wytwarzania chłodu.

Opis

Chillery absorpcyjne produkują chłód wykorzystując przemiany fizyczne roztworów bromku litu zamiast kosztownej energii elektrycznej. Zastosowanie tej technologii większa efektywność energetyczną układów pozwalając na zagospodarowanie ciepła odpadowego a jednocześnie ograniczając zużycie energii elektrycznej. Źródłem energii może być na przykład spalanie biomasy, ciepło odpadowe z procesów technologicznych np. silników gazowych czy ciepło z kolektorów solarnych.

Oferowane przez nas chillery firmy Yazaki charakteryzują się prostą i solidną budową gwarantującą wysoką niezawodność urządzeń. W swej historii firmy Yazaki wyprodukowała ponad 100 000 jednostek pracujących na całym świecie. Gama urządzeń napędzanych ciepłem odpadowym obejmuje urządzenia o wydajności chłodniczej od 17 do ponad 350kW. Typoszereg urządzeń wykorzystujących spalanie gazu obejmuje urządzenia o wydajności chłodniczej od 30 do ponad 700kW.

Do pobrania

Karta katalogowa