Uzdatnianie obiegów wody chłodzącej

Wyświetlanie wszystkich wyników: 3

 • Biocydy

  Zarówno otwarte jak i zamknięte obiegi wody chłodzącej stanowią doskonały habitat dla różnego typu mikroorganizmów takich jak bakterie glony i grzyby.
  Stabilna temperatura wody i obecność substancji organicznych umożliwiają rozwój organizmów a tworzenie szlamów biologicznych negatywnie wpływa na
  ekonomikę eksploatacji układów chłodzenia, jednocześnie stanowi habitat dla groźnych patogenów takich jak bakterie Legionella.

 • Dyspergatory i antyskalanty

  W trakcie eksploatacji obiegów wody chłodzącej dochodzi do wytrącania osadów chemicznych jak i odkładania różnego typu osadów. Dobór i stosowanie kompleksowego programu chemicznego jest kluczowy dla bezpiecznej i ekonomicznej eksploatacji układu.

 • Inhibitory korozji

  Materiały z których wykonywane są obiegi wody chłodzącej podlegają procesom korozyjnym. Nadmierna korozja stanowi przyczynę podwyższonych kosztów eksploatacji takich układów.