Rozwiązania dla branż

Wyświetlanie wszystkich wyników: 3

 • Filtracja bocznikowa obiegów chłodzących

  Obiegi chłodzące wyposażone w chłodnie wentylatorowe, wieże chłodzące lub inne urządzenia w których woda chłodząca ma bezpośredni kontakt z powietrzem są narażone na akumulację zanieczyszczeń pochodzących z otoczenia chłodni. Są to zanieczyszczenia o różnym charakterze min. substancje mineralne (piasek), substancje organiczne (pyłki roślin, liście, cząstki gleby) czy chemicznym (cement, popioły). Dodatkowo, w obiegu mogą się odkładać substancje będące wynikiem procesów przebiegających w samym obiegu takich jak produkty korozji czy osady mineralne.

 • Rozwiązania dla systemów nawilżania powietrza

  Zarówno komercyjne jak i przemysłowe systemy wentylacji wymagają regulacji poziomu wilgotności powietrza. Wśród różnorakich metod nawilżania, coraz większą popularnością cieszą się systemy nawilżania adiabatycznego. Niezależnie czy są to systemy hybrydowe w których woda jest rozpylana pod wysokim ciśnieniem czy są to systemy oparte o chłodnice adiabatyczne w których woda ścieka po specjalnym złożu, urządzenia wymagają odpowiedniej jakości wody.

 • Uzdatnianie szarej wody

  W obliczu zjawiska niedoboru wody, odzyskiwanie tzw. szarej wody staje się koniecznością. Systemy szarej wody służą do zbierania wody pochodzącej z pryszniców, pralek, umywalek i bidetów i ponowne użycie jej do podlewania trawników czy spłukiwania toalet. Najważniejsza zaletą tego typu systemów jest ponowne wykorzystanie nawet 70% pobieranej świeżej wody i tym samym redukcję kosztów wody i jej uzdatniania. Podstawowymi odbiorcami tego typu systemów są centra handlowe, hotele i ośrodki wypoczynkowe.
  MCC Industry oferuje szeroką gamę systemów odzysku wody szarej.