Oczyszczanie wody i ścieków

Wyświetlanie wszystkich wyników: 2

  • Flokulanty

    W procesie koagulacji, cząstki zawiesin zostają pozbawione ładunku i mogą ulegać sedymentacji. Aby jednak powstały osad łatwo i efektywnie separował się od wody, konieczne jest zastosowanie procesu flokulacji.

  • Koagulanty

    W procesach wstępnego przygotowania wody i obróbki ścieków często nieodzowne jest zastosowanie procesu koagulacji. Cząstki zawiesin obecne w wodzie
    posiadają na powierzchni ładunek elektryczny dzięki czemu odpychają się wzajemnie co w konsekwencji zapobiega ich opadaniu – procesowi sedymentacji.
    Zastosowanie koagulantów pozbawia je ładunku i umożliwia sedymentację zanieczyszczeń.