Kondycjonowanie układów membranowych

Wyświetlanie wszystkich wyników: 3

  • Antyskalanty

    W procesie odwróconej osmozy i nanofitlracji dochodzi do zatężania w koncentracie soli obecnych w wodzie zasilającej układ, w efekcie może dochodzić do przekroczenia iloczynów rozpuszczalności dla soli takich jak węglan wapnia czy siarczan wapnia i tworzenie osadów chemicznych tzw. scalingu. Zjawisko to może w skrajnym przypadku doprowadzić do zniszczenia membran osmotycznych.

  • Biocydy do Układów Membranowych

    Większość stosowanych obecnie membran przeznaczonych do procesów odwróconej osmozy i nanofitlracji wykonanych w technologii cienkowarstwowej (thin-layer polyamide) nie jest kompatybilna z chlorem i innymi silnymi utleniaczami. W związku z tym wymagają dechloracji wody zasilającej urządzenie. To z kolei niesie ryzyko rozwoju bakterii i innych mikroorganizmów na membranach a to z kolei niesie ryzyko zmniejszenia wydajności urządzenia a nawet skażenia permeatu.

  • Preparaty do trawienia membran

    W trakcie pracy układów membranowych mogą zachodzić niekorzystne zjawiska takie jak scaling – wytrącanie osadów chemicznych, fouling (odkładanie zawiesin) czy biofouling (tworzenie szlamów biologicznych). Wszystkie te zjawiska mogą niekorzystnie oddziaływać na jakość wody uzdatnionej, wydajność urządzenia a w skrajnych przypadkach prowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia membran. Oferujemy kompleksowy program chemiczny służący do chemicznego czyszczenia membran pozwalający na utrzymanie jednostek odwróconej osmozy czy nanofitlracji w doskonałej kondycji.