Uzdatnianie wody kotłowej

Wyświetlanie wszystkich wyników: 3

  • Inhibitory

    Warunki panujące w kotłach parowych ( wysokie ciśnienie i temperatura) sprzyjają niekorzystnym zjawiskom takim jak wytrącanie osadów czy korozja. Dla bezpiecznej i ekonomicznej pracy takich układów konieczne jest stosowanie odpowiednich inhibitorów – tzw. internal treatment.

  • Odtleniacze

    Tlen zawarty w wodzie uzupełniającej układy wodno-parowe jest podstawowym czynnikiem korozyjnym w tych układach. Podstawową metodą usuwania tlenu jest odgazowanie termiczne, zaś pozostały tlen resztkowy usuwa się metodą chemiczną.

  • Uzdatnianie kondensatu

    Zasadowość (jony węglanowe wodorowęglanowe) obecna w wodzie zasilającej kotły powoduje że wraz z parą z kotłą wydostaje się dwutlenek węgla. Kiedy w procesie kondensacji para wodna zamienia się w ciecz, dwutlenek węgla rozpuszcza się w niej tworząc kwas węglowy. Zjawisko to powoduje korozyjność kondensatu i związane z nią straty.