Elektrodializa odwracalna EDR

Elektrodializa odwracalna EDR

Proces elektrodializy pozwala na usunięcie z wody cząstek naładowanych elektrycznie (jonów) pod wpływem pola elektrycznego. Dzięki zastosowaniu membran jonowymiennych następuje separacja jonów. W efekcie, woda jest dzielona na dwa strumienie, strumień wody odsolonej i strumień wysoko zasolony. W celu uniknięcia procesów związanych z wytrącaniem osadów chemicznych, pole elektryczne okresowo zmienia potencjał (stąd Elektrodializa Odwracalna).

Opis

Najważniejszymi zaletami tej metody odsalania są:

  • Praca przy niskim ciśnieniu wody (poniżej 4 bar),
  • Brak kosztownej obróbki wstępnej (dokładna filtracja, zmiękczanie wody),
  • Odporność na chlor,
  • Długi czas życia urządzeń.
  • Kompaktowa budowa.

Technologia sprawdza się najlepiej tam, gdzie nie jest wymagana wysoka czystość wody odsolonej.
Jest idealnym rozwiązaniem dla zawracania wody w procesach technologicznych a także do odzysku substancji mineralnych.

Do pobrania