Antyskalanty

Antyskalanty

W procesie odwróconej osmozy i nanofitlracji dochodzi do zatężania w koncentracie soli obecnych w wodzie zasilającej układ, w efekcie może dochodzić do przekroczenia iloczynów rozpuszczalności dla soli takich jak węglan wapnia czy siarczan wapnia i tworzenie osadów chemicznych tzw. scalingu. Zjawisko to może w skrajnym przypadku doprowadzić do zniszczenia membran osmotycznych.

Opis

Podstawową metodą ograniczenia zjawiska scalingu jest zmiękczanie wody. Usunięcie soli wapnia i magnezu zapobiega wytrącaniu węglanu, siarczanu czy fosforanu wapnia ale w przypadku urządzeń o dużej wydajności może być procesem kosztownym. Dodatkowo, zmiękczanie jonitowe powoduje wprowadzenie do środowiska dodatkowych ładunków chlorków.
Proces zmiękczania nie zapobiega wytrącaniu innych substancji niż wymienione. Dlatego optymalną strategią utrzymania membran w dobrej kondycji i obniżenia kosztów eksploatacyjnych jest stosowanie antyskalantów. Antyskalanty to specjalistyczne preparaty zapobiegające wytrącaniu osadów chemicznych stosowane zwykle w niewielkich dawkach (rzędu 10-20ppm). Są zwykle dobierane na podstawie szczegółowej analizy wody.

MCC oferuje zarówno dobór i dostawę antyskalantów a także specjalistyczne technologie dozowania.