Biocydy do Układów Membranowych

Biocydy do Układów Membranowych

Większość stosowanych obecnie membran przeznaczonych do procesów odwróconej osmozy i nanofitlracji wykonanych w technologii cienkowarstwowej (thin-layer polyamide) nie jest kompatybilna z chlorem i innymi silnymi utleniaczami. W związku z tym wymagają dechloracji wody zasilającej urządzenie. To z kolei niesie ryzyko rozwoju bakterii i innych mikroorganizmów na membranach a to z kolei niesie ryzyko zmniejszenia wydajności urządzenia a nawet skażenia permeatu.

Opis

Ze względu na brak możliwości chlorowania wody zasilającej jednostki odwróconej osmozy konieczne jest stosowanie innych technologii zabezpieczających membrany przed rozwojem mikroorganizmów i związanych z nim tworzeniem biofilmu. Dla zapobiegania takim zjawiskom z reguły stosuje się dozowanie prearatów bioójczych – biocydów.
Nie wszystkie biocydy są kompatybilne z membranami, niektóre z kolei mogą przedostawać się do permeatu i powodować że nie będzie on mógł być wykorzystany. Z tej przyczyny dobór właściwej technologii jest kluczowy dla uzyskania właściwych efektów przy zachowaniu czystości permeatu i tym samym bezpieczeństwa wytworzonego z jego pompcą produktu.

MCC oferuje dobór o dostawę właściwych technologii chemicznych a także odpowiednie technologie dozowania.