Koagulanty

Koagulanty

W procesach wstępnego przygotowania wody i obróbki ścieków często nieodzowne jest zastosowanie procesu koagulacji. Cząstki zawiesin obecne w wodzie
posiadają na powierzchni ładunek elektryczny dzięki czemu odpychają się wzajemnie co w konsekwencji zapobiega ich opadaniu – procesowi sedymentacji.
Zastosowanie koagulantów pozbawia je ładunku i umożliwia sedymentację zanieczyszczeń.

Opis

Proces sedymentacji jest ekonomiczną metodą usuwania zawiesin z wody lub ścieków. Cząstki zawiesin opadają pod wpływem grawitacji na dno urządzeń zwanych osadnikami. Aby proces ten przebiegał efektywnie należy zastosować proces koagulacji czyli pozbawienia zawiesin ładunku elektrycznego i łączenie cząstek w większe skupiska które będą szybciej opadały.

Proces koagulacji przebiega dzięki zastosowaniu preparatów zwanych koagulantami, są to preparaty oparte na solach żelaza i glinu lub krótkołańcuchowymi polimerami organicznymi. Polimeryzowane związki glinu mają duże znaczenie przy oczyszczaniu wody pitnej, mieszaniny soli żelaza i glinu z polimerami są stosowane głównie w oczyszczaniu ścieków. W doborze technologii bierze się pod uwagę zarówno koszt samego preparatu jak i jego dawkę, sposób dozowania, uzyskaną skuteczność w warunkach zmiennej temperatury wody czy ścieków i inne. W doborze optymalnej technologii chemicznej wykorzystuje się tzw. jar-testy, dzięki którym można potwierdzić i porównać skuteczność różnych preparatów.

MCC oferuje zarówno dobór i dostawę koagulantów i specjalistyczne systemy dozowania.