Flokulanty

Flokulanty

W procesie koagulacji, cząstki zawiesin zostają pozbawione ładunku i mogą ulegać sedymentacji. Aby jednak powstały osad łatwo i efektywnie separował się od wody, konieczne jest zastosowanie procesu flokulacji.

Opis

Proces flokulacji polega na połączeniu cząstek zawiesin w większe konglomeraty zwane flokami. Stosowane są do tego różnego typu preparaty, oparte głównie na różnorakich polimerach organicznych. Polimery takie mogą mieć charakter kationowy, anionowy lub obojętny. Łańcuchy polimerowe mogą mieć różną długość, mogą być też w różny sposób sieciowane. Preparat jest dobierany nie tylko pod kątem parametrów wody czy ścieku ale również pod kątem procesu technologicznego a nawet konkretnego urządzenia na jakim ten proces będzie prowadzony (różnego typu prasy odwadniające czy wirówki).
Właściwe flokulanty są również kluczowe w procesie flotacji. W procesie tym zanieczyszczenia nie opadają na dno jak przy sedymentacji ale dzięki połączeniu z mikropęcherzykami powietrza są unoszone na powierzchnię cieczy i oddzielane w urządzeniach zwanych flotatorami. Zjawisko to wykorzystuje się zarówno do obróbki ścieków jak i w procesach technologicznych np. wzbogacania rud miedzi.

Flokulanty są dostarczane zwykle w dwóch formach – albo jako proszki albo jako emulsje olejowe. W obydwu przypadkach przed dozowaniem konieczne jest przygotowanie odpowiedniego roztworu który zwykle musi być poddany procesowi dojrzewania w którym łańcuchy polimerowe odpowiednio się rozwiną. Z tej przyczyny do dozowania flokulantów stosuje się zwykle specjalne systemy dozowania wyposażone w wielokomorowe podajniki z mieszadłami.

MCC oferuje zarówno dobór i dostawę flokulantów i specjalistyczne systemy dozowania.