Rozwiązania dla systemów nawilżania powietrza

Rozwiązania dla systemów nawilżania powietrza

Zarówno komercyjne jak i przemysłowe systemy wentylacji wymagają regulacji poziomu wilgotności powietrza. Wśród różnorakich metod nawilżania, coraz większą popularnością cieszą się systemy nawilżania adiabatycznego. Niezależnie czy są to systemy hybrydowe w których woda jest rozpylana pod wysokim ciśnieniem czy są to systemy oparte o chłodnice adiabatyczne w których woda ścieka po specjalnym złożu, urządzenia wymagają odpowiedniej jakości wody.

Opis

Zastosowanie wody nieuzdatnionej w obiegach nawilżania może prowadzić do niekorzystnych zjawisk takich jak zakamienienie dysz lub złoża wyparnego. Może też prowadzić do zanieczyszczenia złoża cząstkami rdzy, piaskiem itp.
Użycie wody nieuzdatnionej może też prowadzić do rozwoju różnorakich mikroorganizmów które mogą być unoszone z powietrzem i doprowadzić do ich rozprzestrzeniania się. Jednym z najgroźniejszych patogenów który może być przenoszony w ten sposób są bakterie Legionella.

W przypadku kiedy cały strumień wody ulega odparowaniu (np. w nawilżaczach hybrydowych) najkorzystniejszym rozwiązaniem jest pełna demineralizacja wody. Ze względu na stosunkowo niewielkie zużycie wody w takich układach, optymalnym rozwiązaniem jest zastosowanie w tym celu kompaktowej jednostki odwróconej osmozy. Urządzenia takie oferują prostotę budowy, niskie koszty eksploatacyjne i wysoką skuteczność działania. Warunki takie doskonale spełniają oferowane przez nas urządzenia firmy Ecosoft. Jednostki serii czy też PRO-MAX są oparte na podzespołach renomowanych producentów i posiadają przemyślaną konstrukcję gwarantującą prostotę montażu i użytkowania. Szczególnie polecane są jednostki serii PRO-MAX ze sterownikami umożliwiającymi zdalny nadzór nad pracą urządzenia.

W celu zabezpieczenia systemu przed rozwojem i przenoszeniem mikroorganizmów konieczne jest zastosowanie systemu dezynfekcji. Ze względu na użycie wody do nawilżania powietrza wykluczone jest stosowanie chloru i innych środków chemicznych. Z tej przyczyny optymalną metodą jest zastosowanie dezynfekcji promieniami UV.

Zapraszamy do zapoznania się i skorzystania z naszej oferty jednostek odwróconej osmozy.

Zapraszamy również do zapoznania się z oferowanymi przez nas lampami UV.