Uzdatnianie szarej wody

Uzdatnianie szarej wody

W obliczu zjawiska niedoboru wody, odzyskiwanie tzw. szarej wody staje się koniecznością. Systemy szarej wody służą do zbierania wody pochodzącej z pryszniców, pralek, umywalek i bidetów i ponowne użycie jej do podlewania trawników czy spłukiwania toalet. Najważniejsza zaletą tego typu systemów jest ponowne wykorzystanie nawet 70% pobieranej świeżej wody i tym samym redukcję kosztów wody i jej uzdatniania. Podstawowymi odbiorcami tego typu systemów są centra handlowe, hotele i ośrodki wypoczynkowe.
MCC Industry oferuje szeroką gamę systemów odzysku wody szarej.

Opis


Przykładowy system odzysku wody szarej

Charakterystyka systemów produkowanych przez Azud Industrial:

* Zatapialna pompa podająca wodę do układu wyposażona w macerator dla zapobiegania dostawaniu się do układu dużych zanieczyszczeń,
* Filtracja dyskowa w wykonaniu Air Assisted z dyskami 100μm, dzięki zastosowaniu wspomaganiu płukania sprężonym powietrzem jest szczególnie
wydajna i zużywa niewiele wody do płukania. Dzięki wykonaniu z tworzyw sztucznych jest niewrażliwa na korozję. Filtr chroni przed zawiesiną kolejne elementy uzdatniania.
* Ultrafiltracja przy wykorzystaniu modułów z membranami PVDF. Membrany są w pełni odporne na zanieczyszczenia obecne w wodzie i chemikalia używane do czyszczenia układu. Membrany dają wodę o mętności poniżej 0,1NTU i redukcję bakterii >4log.
* System płukania membran złożony z pompy płuczącej oraz dmuchawy.
* System sterowania pozwalający na w pełni autonomiczną prace urządzenia.
Oferujemy systemy o wydajności od 1 do 10m3/h, systemy mogę być łączone dla uzyskania większych wydajności.

Służymy pomocą w doborze technologii, dostarczamy urządzenia, zapewniamy serwis.