Filtracja bocznikowa obiegów chłodzących

Filtracja bocznikowa obiegów chłodzących

Obiegi chłodzące wyposażone w chłodnie wentylatorowe, wieże chłodzące lub inne urządzenia w których woda chłodząca ma bezpośredni kontakt z powietrzem są narażone na akumulację zanieczyszczeń pochodzących z otoczenia chłodni. Są to zanieczyszczenia o różnym charakterze min. substancje mineralne (piasek), substancje organiczne (pyłki roślin, liście, cząstki gleby) czy chemicznym (cement, popioły). Dodatkowo, w obiegu mogą się odkładać substancje będące wynikiem procesów przebiegających w samym obiegu takich jak produkty korozji czy osady mineralne.

Opis

Gromadzenie się wymienionych substancji prowadzi do wielu niekorzystnych zjawisk takich jak:

* Odkładanie się osadów na powierzchniach wymieniających ciepło takich jak płyty czy rurki wymienników ciepła,
* Nasilenie zjawisk korozyjnych na skutek korozji podosadowej mającej zwykle charakter wżerowy,
* Nasilenie się zjawisk związanych z rozwojem mikroorganizmów, w tym tworzenie szlamów biologicznych czy rozwój groźnych bakterii takich jak bakterie Legionella i innych.

Wymienione zjawiska prowadzą do zwiększonych kosztów eksploatacji obiegów na skutek pogorszenia wymiany ciepła, konieczności dodatkowych przestojów remontowych i napraw, zwiększonej konsumpcji preparatów chemicznych do uzdatniania wody.


Szlamy zalegające w chłodni

Podstawową metodą zwalczania wymienionych zjawisk jest filtracja bocznikowa wody obiegowej. Ciągłe filtrowanie zaledwie 2-5% strumienia cyrkulowanej wody obiegowej pozwala na skuteczne ograniczenie akumulacji zawiesin w obiegu. (W szczególnych przypadkach wymagane jest filtrowanie do 10% strumienia). Najbardziej optymalną z punktu widzenia zarówno kosztów inwestycyjnych jak i eksploatacyjnych technologią filtracji bocznikowej jest filtracja dyskowa.
Wynika to z następujących czynników:

* Filtry wykonane są ze specjalnego tworzywa sztucznego o wysokiej odporności ciśnieniowej, temperaturowej i chemicznej,
* Filtry charakteryzują się wysoką wydajnością w stosunku do powierzchni zabudowy oraz prostotą konstrukcji.
* Filtr charakteryzują się najniższym współczynnikiem wody zużywanej do płukania w stosunku do produkowanego filtratu.


Filtr bocznikowy w technologii dyskowej

Oferowane przez MCC filtry dyskowe AZUD posiadają ponadto dwie dodatkowe zalety zapewniające przewagę nad rozwiązaniami konkurencyjnymi:

* Opatentowany system Azud Helix który dzięki wykorzystaniu siły odśrodkowej zapewnia wydłużenie czasu pomiędzy płukaniami dzięki utrzymywaniu większych cząstek z dala od elementu filtracyjnego,
* Największa na rynku powierzchnia pojedynczego modułu filtracyjnego wynosząca aż 1620cm2, co pozwala na uzyskanie większej wydajności przy mniejszej wielkości urządzenia.


Porównanie zużycia wody na płukanie dla różnych technik filtracji.

W niektórych przypadkach, konieczne jest zastosowanie klasycznej filtracji na złożach mineralnych. MCC ma w swojej ofercie również takie rozwiązania gwarantujące np. obniżanie ponadnormatywnego stężenia żelaza z wody obiegowej zarówno w obiegach otwartych jak i zamkniętych.


Filtr bocznikowy piaskowy

Specjaliści MCC pomogą w doborze właściwej technologii filtracji a dział serwisu dostarczy, zamontuje i uruchomi urządzenie.
Sprawdź nasze rozwiązania filtracji bocznikowej.

Do pobrania

Broszura AZUD