Wyślij zapytanie
zadzwoń
Tel.: 32 793 40 55
Preparaty chemiczne
Urządzenia do uzdatniania wody
Filtry dyskowe i siatkowe Azud
Ręczne filtry dyskowe i siatkowe
Ręczne filtry Azud Helix System
Seria Modular 100 i 300
Automatyczne filtry dyskowe Azud
Seria 201
Seria 200-300
Seria 4DCL-4DCH
Seria 400
Półautomatyczne filtry siatkowe Azud Spiral Clean
Filtry szczelinowe Azud
Seria LCA
Seria LDB
Seria LFH
Seria LXE
Zbiorniki filtracyjne
Seria Plus
Seria ABC Modular Housing
Seria TANKS
Seria PH-VESSELS
Odwócona osmoza
Seria ROS
Seria ROM
Filtry workowe
Techniki pomiarowe
Analizatory gazowe
Analizatory gazowe Yokogawa
Cyrkonowe analizatory tlenu
Wielokanałowe analizatory tlenu
Pomiary poziomu
NIVELCO
Sygnalizatory poziomu
NIVOFLOAT
NIVOCONT K
NIVOMAG
NIVOPOINT
NIVOSWITCH dla cieczy
NIVOSWITCH dla sypkich
NIVOCONT R
NIVOROTA
Mierniki poziomu
NIVOTRACK
NIVOFLIP
NIVOCAP
EasyTREK
EchoTREK
MicroTREK
PiloTREK
NIVOPRESS N
NIVOPRESS D
SGM LEKTRA
Hydrostatyczna sonda poziomu KPL
Hydrostatyczna sonda poziomu KWL
Ultradźwiękowe mierniki PTU
Ultradźwiękowy miernik poziomu METER
Wibracyjny sygnalizator poziomu RSL200
Przelicznik przepływu VLW601
FAES
Pomiary temperatury
Przetworniki temperatury Yokogawa
Przetworniki YTA 110/310/320
Przetworniki główkowe YTA50, YTA70
Pomiary ciśnienia i różnicy ciśnień
Seria EJX-A
Seria EJA-E
Pomiary fizykochemiczne wody i ścieków
Pomiary pH, Redox (ORP) i temperatury
Pomiary przewodności
Pomiary tlenu rozpuszczonego i temperatury
Pomiary mętności
Pomiary stężenia suchej masy (gęstości)
Pomiary chloru
Pomiary amoniaku i azotanów
REFERENCJE KLIENTÓW
Pomiary przepływu
Rotametry
Metalowe seria RAMC
Metalowe seria RAKD
Szklane i plastikowe seria RAGK i RAGL
Plastikowe seria RAQN
Szklane z obudową metalową seria RAGN
Przepływomierze elektromagnetyczne
Seria AXF
Seria AXR
Seria RXF
Seria AXW
Seria CA
Seria Pmag
Przepływomierze ultradźwiękowe
Przepływomierze wirowe Vortex
Seria digitalYEWFLO
Przepływomierze masowe Coriolisa
Seria Rotamass
Seria Rotamass LR
Zwężki pomiarowe
Zwężki pomiarowe Palmer-Bowlus'a
Zwężki pomiarowe Venturi'ego
Pomiary fizykochemiczne w obiegach wodnoparowych
Pomiary stężenia tlenu rozpuszczonego
Przetwornik tlenu FLXA21
Przetwornik tlenu DO402G
Sondy rozpuszczonego tlenu
Armatura montażowa do sond rozpuszczonego tlenu
Pomiary przewodności
Konduktometr SC72
Przetwornik przewodności FLXA21
Przetwornik SC/ISC450G
Sondy przewodności
Armatura montażowa do sond przewodności
Pomiary pH/redox
Phmeter PH71/72
Przetwornik pH/redox FLXA21
Przetwornik PH450
Sondy pH/redox
Armatura montażowa do sond pH/redox
Analizatory cieczy
Analizatory fotometryczne
Analizatory miareczkowe
Analizatory jonoselektywne
Systemy optymalizacji napowietrzania
Techniki dozowania
Membranowe pompy dozujące
GRUNDFOS
Seria DDA
Seria DDC
Seria DDE
Perystaltyczne pompy dozujące
Pneumatyczne pompy dwumembranowe
Chloratory
Generatory dwutlenku chloru
Systemy przygotowania polimerów
Seria Polymaker PLM
Seria Polymaker PM
Seria Polymaker LM
Seria Mpowder
Seria Lsmaker
Systemy magazynowania chemikaliów
Zbiorniki DPC
Zbiorniki DP
Zbiorniki TQ/TR
Zbiorniki TFC
Armatura przemysłowa
Armatura przemysłowa z tworzyw sztucznych
Systemy ochronne
Szafki obiektowo-przyrządowe
Systemy wspornikowe do szafek przyrządowych
Zestawy do ogrzewania szafek
Osłony przeciwsłoneczne

Preparaty chemiczne

Dzięki współpracy z cenioną firmą Nalco - liderem w dziedzinie chemicznej obróbki wód przemysłowych - MCC oferuje najnowocześniejsze technologie chemicznego uzdatniania wody.

Wspólnie z firmą Nalco jesteśmy w stanie zaoferować sprawdzone technologie chemiczne dopasowane do Państwa potrzeb.

Zakres obsługiwanych przez nas rynków jest bardzo szeroki m.in. przemysł papierniczy, spożywczy, wydobywczy, produkcja ogólna czy usługi komunalne.

Oferta obejmuje następujące produkty:
  • Antyskalanty,
  • Inhibitory korozji i osadów dla obiegów chłodzących i kotłowych,
  • Preparaty do chemicznego czyszczenia instalacji wodnych,
  • Preparaty do chemicznego oczyszczania ścieków.

Preparaty chemiczne dobierane są indywidualnie, w zależności od pracy konretnego obiegu. Ich doborem zajmują się nasi doświadczeni specjaliści.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 32 793 40 55 bądź na adres mailowy biuro@mcc.net.pl
OBRÓBKA WODY I ŚCIEKÓW

Obróbka wstępna wody oraz obróbka ścieków wymaga często chemicznego wspomagania procesów separacji fazy stałej i ciekłej. Procesy te obejmują na przykład wspomaganie procesów filtracji, sedymentację zawiesin na osadnikach, procesy flotacji czy odwadnianie osadów na prasach czy wirówkach. Służą do tego koagulanty i flokulanty.

Oferujemy pełny zakres koagulantów i flokulantów o różnych masach cząsteczkowych dzięki czemu jesteśmy w stanie dobrać odpowiedni flokulant dla danego procesu. Nasza oferta obejmuje koagulany i flokulanty:
  • kationowe,
  • anionowe,
  • obojętne.

UZDATNIANIE WODY W OBIEGACH WODNO-PAROWYCH

Uzdatnianie wody w obiegach wodno parowych obejmuje przede wszystkim procesy ochrony antykorozyjnej oraz ochronę przed wytrącaniem osadów. Oferujemy specjalistyczne preparaty zapewniające skuteczne odtlenienie wody zasilającej kotły, stabilizatory twardości resztkowej oraz alkalizację systemów pary i kondensatu.

Na życzenie klienta, dostarczamy preparaty przeznaczone do systemów w których para może mieć kontakt z produktami spożywczymi.

UZDATNIANIE WÓD CHŁODZĄCYCH

Oferujemy kompletne programy chemiczne do kondycjonowania wód chłodzących zarówno w wyparnych obiegach chłodzących wyposażonych w chłodnie kominowe lub wentylatorowe, jak i w zamkniętych obiegach chłodzących.

Programy kondycjonowania obejmują:
  • inhibitory osadów (tzw. dyspergatory i antyskalanty),
  • inhibitory korozji,
  • biocydy.
Oferujemy również preparaty będące mieszaninami wymienionych składników. W ramach specjalistycznego serwisu zapewniamy również kontrolę analityczną nad procesami uzdatniania.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 32 793 40 55 bądź na adres mailowy biuro@mcc.net.pl