Wyślij zapytanie
zadzwoń
Tel.: 32 793 40 55
Preparaty chemiczne
Urządzenia do uzdatniania wody
Filtry dyskowe i siatkowe Azud
Ręczne filtry dyskowe i siatkowe
Ręczne filtry Azud Helix System
Seria Modular 100 i 300
Automatyczne filtry dyskowe Azud
Seria 201
Seria 200-300
Seria 4DCL-4DCH
Seria 400
Półautomatyczne filtry siatkowe Azud Spiral Clean
Filtry szczelinowe Azud
Seria LCA
Seria LDB
Seria LFH
Seria LXE
Zbiorniki filtracyjne
Seria Plus
Seria ABC Modular Housing
Seria TANKS
Seria PH-VESSELS
Odwócona osmoza
Seria ROS
Seria ROM
Filtry workowe
Techniki pomiarowe
Analizatory gazowe
Analizatory gazowe Yokogawa
Cyrkonowe analizatory tlenu
Wielokanałowe analizatory tlenu
Pomiary poziomu
NIVELCO
Sygnalizatory poziomu
NIVOFLOAT
NIVOCONT K
NIVOMAG
NIVOPOINT
NIVOSWITCH dla cieczy
NIVOSWITCH dla sypkich
NIVOCONT R
NIVOROTA
Mierniki poziomu
NIVOTRACK
NIVOFLIP
NIVOCAP
EasyTREK
EchoTREK
MicroTREK
PiloTREK
NIVOPRESS N
NIVOPRESS D
SGM LEKTRA
Hydrostatyczna sonda poziomu KPL
Hydrostatyczna sonda poziomu KWL
Ultradźwiękowe mierniki PTU
Ultradźwiękowy miernik poziomu METER
Wibracyjny sygnalizator poziomu RSL200
Przelicznik przepływu VLW601
FAES
Pomiary temperatury
Przetworniki temperatury Yokogawa
Przetworniki YTA 110/310/320
Przetworniki główkowe YTA50, YTA70
Pomiary ciśnienia i różnicy ciśnień
Seria EJX-A
Seria EJA-E
Pomiary fizykochemiczne wody i ścieków
Pomiary pH, Redox (ORP) i temperatury
Pomiary przewodności
Pomiary tlenu rozpuszczonego i temperatury
Pomiary mętności
Pomiary stężenia suchej masy (gęstości)
Pomiary chloru
Pomiary amoniaku i azotanów
REFERENCJE KLIENTÓW
Pomiary przepływu
Rotametry
Metalowe seria RAMC
Metalowe seria RAKD
Szklane i plastikowe seria RAGK i RAGL
Plastikowe seria RAQN
Szklane z obudową metalową seria RAGN
Przepływomierze elektromagnetyczne
Seria AXF
Seria AXR
Seria RXF
Seria AXW
Seria CA
Seria Pmag
Przepływomierze ultradźwiękowe
Przepływomierze wirowe Vortex
Seria digitalYEWFLO
Przepływomierze masowe Coriolisa
Seria Rotamass
Seria Rotamass LR
Zwężki pomiarowe
Zwężki pomiarowe Palmer-Bowlus'a
Zwężki pomiarowe Venturi'ego
Pomiary fizykochemiczne w obiegach wodnoparowych
Pomiary stężenia tlenu rozpuszczonego
Przetwornik tlenu FLXA21
Przetwornik tlenu DO402G
Sondy rozpuszczonego tlenu
Armatura montażowa do sond rozpuszczonego tlenu
Pomiary przewodności
Konduktometr SC72
Przetwornik przewodności FLXA21
Przetwornik SC/ISC450G
Sondy przewodności
Armatura montażowa do sond przewodności
Pomiary pH/redox
Phmeter PH71/72
Przetwornik pH/redox FLXA21
Przetwornik PH450
Sondy pH/redox
Armatura montażowa do sond pH/redox
Analizatory cieczy
Analizatory fotometryczne
Analizatory miareczkowe
Analizatory jonoselektywne
Systemy optymalizacji napowietrzania
Techniki dozowania
Membranowe pompy dozujące
GRUNDFOS
Seria DDA
Seria DDC
Seria DDE
Perystaltyczne pompy dozujące
Pneumatyczne pompy dwumembranowe
Chloratory
Generatory dwutlenku chloru
Systemy przygotowania polimerów
Seria Polymaker PLM
Seria Polymaker PM
Seria Polymaker LM
Seria Mpowder
Seria Lsmaker
Systemy magazynowania chemikaliów
Zbiorniki DPC
Zbiorniki DP
Zbiorniki TQ/TR
Zbiorniki TFC
Armatura przemysłowa
Armatura przemysłowa z tworzyw sztucznych
Systemy ochronne
Szafki obiektowo-przyrządowe
Systemy wspornikowe do szafek przyrządowych
Zestawy do ogrzewania szafek
Osłony przeciwsłoneczne

Analizatory cieczy

Oferujemy Państwu szeroki zakres analizatorów procesowych on-line niemieckiej firmy Iotronic, służacych do monitorowania i kontrolowania parametrów fizykochemicznych w wodzie pitnej, chłodzącej, kotłowej oraz ściekach.

Analizatory Iotronic to wysoce niezawodne i łatwe w obsłudze urządzenia. Każy analizator serii AQUACON składa się z jednostki sterującej z ekranem dotykowym oraz jednostki analitycznej z komorą pomiarową.

Nasza oferta obejmuje:
  • Analizatory miareczkowe,
  • Analizatory fotometryczne,
  • Analizatory jonoselektywne.

Zakresy pomiarowe oferowanych przez nas analizatorów znajdziecie Państwo w zakładce "Dane techniczne".

Zalety:
  • Rzetelna analiza procesu.
  • Łatwa obsługa za pomocą ekranu dotykowego.
  • Programowalne wyjście analogowe (0/4-20 mA), opcjonalnie port USB.
  • Regulowany czas przerwy pomiędzy dwoma analizami (1 - 99 min).
  • Możliwość zdalnego sterowania start/stop.
  • Niskie zużycie odczynników i próbek wody.
  • Nie jest wymagana zewnętrzna kalibracja.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zapraszamy do zakładki "Pobierz", gdzie znajdą Państwo ulotkę informacyjną. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 32 793 40 55 lub na adres mailowy biuro@mcc.net.pl
Analizatory miareczkowe

Parametr Typ Zakres pomiarowy Kod produktu
Twardość resztowa

AQUACON RH-S 1,0 – 10 μmol/l 693 2702 02
AQUACON RH 0,5 – 9 ppm CaCO3 693 2705 01
Twardość całkowita
  
 AQUACON GH05  4 – 70 ppm CaCO3  693 2764 01
 AQUACON GH10  30 – 350 ppm CaCO3  693 2765 01
 AQUACON GH20  50 – 900 ppm CaCO3  693 2766 01
Twardość węglanowa
 
 AQUACON CH10  0,3 – 10 °dH  693 2854 01
 AQUACON CH20  0,6 – 20 °dH  693 2855 01
Zasadowość
(+ wartość m)
AQUACON +m10 0,1 – 3,5 mmol/l 693 2744 02
AQUACON +m20 0,2 – 7,0 mmol/l 693 2745 02
Kwasowość
(- wartość m)
AQUACON -m10 0,1 – 3,5 mmol/l 693 2774 02
AQUACON -m20 0,2 – 7,0 mmol/l 693 2775 02
+/- wartość p

   
 AQUACON +p10  0,1 – 3,5 mmol/l  693 2744 03
AQUACON +p20 0,2 – 7,0 mmol/l  693 2745 03
AQUACON -p10 0,1 – 3,5 mmol/l  693 2774 03
 AQUACON -p20  0,2 – 7,0 mmol/l  693 2775 03
Dwutlenek chloru  AQUACON CLO2  0,02 – 0,5 ppm  693 2730 01

Analizatory fotometryczne


Parametr Typ Zakres pomiarowy Kod produktu
Chlorki (całkowity lub wolny)  AQUACON CL2  0,02 – 2 ppm  693 2725 01
Chlorki (całkowity i wolny)  AQUACON CHLOR  0,02 – 2 ppm  693 2725 02
Chloryny  AQUACON CHORIT  0,02 – 1 ppm  693 2740 01
Hydrazyna  AQUACON N2H4  0,02 – 1 ppm  693 2795 01
Żelazo
 
 AQUACON Fe10  10 – 500 ppb  693 2754 01
 AQUACON Fe20  0,1 – 20 ppm  693 2755 01
(Orto)fosforan
 
 AQUACON PO4-10  0,05 – 10 ppm  693 2784 01
 AQUACON PO4-20  0,5 – 50 ppm  693 2785 01
Krzemionka (Si)    AQUACON Si05  2 – 100 ppb  693 2733 01
 AQUACON Si10  2 – 500 ppb  693 2734 01
 AQUACON Si20  0,01 – 1,5 ppm  693 2735 01
Kwas krzemowy (SiO2)     AQUACON SiO2-01  1 – 100 ppb  693 2732 02
 AQUACON SiO2-05  4 – 200 ppb  693 2733 02
 AQUACON SiO2-10  4 – 999 ppb  693 2734 02
 AQUACON SiO2-20  0,02 – 3,0 ppm  693 2735 02
Siarczyny AQUACON SO3-10 0,5 – 20 ppm 693 2864 01
Poliakrylany AQUACON PA10 1,0 – 20 ppm 693 2814 01
AQUACON PA20 10 – 150 ppm 693 2815 01
Nikiel AQUACON Ni10 0,02 – 1,00 ppm 693 2790 01
Wartość pH AQUACON PH80 6,80 – 8,80 pH 693 3180 01
Wartość pH i wolny chlor AQUACON PH-CL PH: 6,80 – 8,80 pH
CL: 0,02 – 2,00 ppm
693 8045 01


Analizatory jonoselektywne

Parametr Typ Zakres pomiarowy Kod produktu
Fluorki AQUACON F10 0,1 – 10 ppm 693 7104 01
AQUACON F20
1 – 100 ppm 693 7105 01
AQUACON F30 5 – 500 ppm 693 7106 01

Inne parametry (Ca2 +, NH4 +, NH3, NO3, pH ...) lub zakresy dostępne na życzenie.