Wyślij zapytanie
zadzwoń
Tel.: 32 793 40 55
Preparaty chemiczne
Urządzenia do uzdatniania wody
Filtry dyskowe i siatkowe Azud
Ręczne filtry dyskowe i siatkowe
Ręczne filtry Azud Helix System
Seria Modular 100 i 300
Automatyczne filtry dyskowe Azud
Seria 201
Seria 200-300
Seria 4DCL-4DCH
Seria 400
Półautomatyczne filtry siatkowe Azud Spiral Clean
Filtry szczelinowe Azud
Seria LCA
Seria LDB
Seria LFH
Seria LXE
Zbiorniki filtracyjne
Seria Plus
Seria ABC Modular Housing
Seria TANKS
Seria PH-VESSELS
Odwócona osmoza
Seria ROS
Seria ROM
Filtry workowe
Techniki pomiarowe
Analizatory gazowe
Analizatory gazowe Yokogawa
Cyrkonowe analizatory tlenu
Wielokanałowe analizatory tlenu
Pomiary poziomu
NIVELCO
Sygnalizatory poziomu
NIVOFLOAT
NIVOCONT K
NIVOMAG
NIVOPOINT
NIVOSWITCH dla cieczy
NIVOSWITCH dla sypkich
NIVOCONT R
NIVOROTA
Mierniki poziomu
NIVOTRACK
NIVOFLIP
NIVOCAP
EasyTREK
EchoTREK
MicroTREK
PiloTREK
NIVOPRESS N
NIVOPRESS D
SGM LEKTRA
Hydrostatyczna sonda poziomu KPL
Hydrostatyczna sonda poziomu KWL
Ultradźwiękowe mierniki PTU
Ultradźwiękowy miernik poziomu METER
Wibracyjny sygnalizator poziomu RSL200
Przelicznik przepływu VLW601
FAES
Pomiary temperatury
Przetworniki temperatury Yokogawa
Przetworniki YTA 110/310/320
Przetworniki główkowe YTA50, YTA70
Pomiary ciśnienia i różnicy ciśnień
Seria EJX-A
Seria EJA-E
Pomiary fizykochemiczne wody i ścieków
Pomiary pH, Redox (ORP) i temperatury
Pomiary przewodności
Pomiary tlenu rozpuszczonego i temperatury
Pomiary mętności
Pomiary stężenia suchej masy (gęstości)
Pomiary chloru
Pomiary amoniaku i azotanów
REFERENCJE KLIENTÓW
Pomiary przepływu
Rotametry
Metalowe seria RAMC
Metalowe seria RAKD
Szklane i plastikowe seria RAGK i RAGL
Plastikowe seria RAQN
Szklane z obudową metalową seria RAGN
Przepływomierze elektromagnetyczne
Seria AXF
Seria AXR
Seria RXF
Seria AXW
Seria CA
Seria Pmag
Przepływomierze ultradźwiękowe
Przepływomierze wirowe Vortex
Seria digitalYEWFLO
Przepływomierze masowe Coriolisa
Seria Rotamass
Seria Rotamass LR
Zwężki pomiarowe
Zwężki pomiarowe Palmer-Bowlus'a
Zwężki pomiarowe Venturi'ego
Pomiary fizykochemiczne w obiegach wodnoparowych
Pomiary stężenia tlenu rozpuszczonego
Przetwornik tlenu FLXA21
Przetwornik tlenu DO402G
Sondy rozpuszczonego tlenu
Armatura montażowa do sond rozpuszczonego tlenu
Pomiary przewodności
Konduktometr SC72
Przetwornik przewodności FLXA21
Przetwornik SC/ISC450G
Sondy przewodności
Armatura montażowa do sond przewodności
Pomiary pH/redox
Phmeter PH71/72
Przetwornik pH/redox FLXA21
Przetwornik PH450
Sondy pH/redox
Armatura montażowa do sond pH/redox
Analizatory cieczy
Analizatory fotometryczne
Analizatory miareczkowe
Analizatory jonoselektywne
Systemy optymalizacji napowietrzania
Techniki dozowania
Membranowe pompy dozujące
GRUNDFOS
Seria DDA
Seria DDC
Seria DDE
Perystaltyczne pompy dozujące
Pneumatyczne pompy dwumembranowe
Chloratory
Generatory dwutlenku chloru
Systemy przygotowania polimerów
Seria Polymaker PLM
Seria Polymaker PM
Seria Polymaker LM
Seria Mpowder
Seria Lsmaker
Systemy magazynowania chemikaliów
Zbiorniki DPC
Zbiorniki DP
Zbiorniki TQ/TR
Zbiorniki TFC
Armatura przemysłowa
Armatura przemysłowa z tworzyw sztucznych
Systemy ochronne
Szafki obiektowo-przyrządowe
Systemy wspornikowe do szafek przyrządowych
Zestawy do ogrzewania szafek
Osłony przeciwsłoneczne

Analizatory miareczkowe

Oferujemy Państwu szeroki wybór analizatorów miareczkowych (testomatów), niemieckiej firmy Iotronic.
Nasza oferta obejmuje poniższe urządzenia:

  • Analizator Aquacon CLO2 - automatycznie określa stężenie dwutlenku chloru w wodzie. Dokładność pomiaru jest porównywalna z metodą ACVK zgodnie z normą DIN EN 12671. Kalibracja nie jest wymagana.
  • Analizator Aquacon RH, RHS - używany do monitorowania i kontroli twardości resztkowej.
  • Analizator Aquacon GH05/10/20 - stosuje się do badania i kontroli twardości całkowitej w wodzie.
  • Analizator Aquacon CH10/CH20 - używany do badania i monitorowania twardości węglanowej w stacjach uzdatniania wody oraz do kontroli instalacji dekarbonizacji.
  • Analizator Aquacon p/m - używany do oznacznia zasadowości (+ wartości m), kwasowości (- wartości m), silnej zasadowości (+ wartości p) lub słabej kwasowości (- wartości p).

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje zapraszamy do zakładki “Pobierz”, gdzie znajdą Państwo karty katalogowe. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 32 793 40 55 lub na adres mailowy biuro@mcc.net.pl
Parametr Typ Zakres pomiarowy Kod produktu
Twardość resztkowa

AQUACON RH-S 1,0 – 10 μmol/l 693 2702 02
AQUACON RH 0,5 – 9 ppm CaCO3 693 2705 01
Twardość całkowita
  
 AQUACON GH05  4 – 70 ppm CaCO3  693 2764 01
 AQUACON GH10  30 – 350 ppm CaCO3  693 2765 01
 AQUACON GH20  50 – 900 ppm CaCO3  693 2766 01
Twardość węglanowa
 
 AQUACON CH10  0,3 – 10 °dH  693 2854 01
 AQUACON CH20  0,6 – 20 °dH  693 2855 01
Zasadowość
(+ wartość m)
AQUACON +m10 0,1 – 3,5 mmol/l 693 2744 02
AQUACON +m20 0,2 – 7,0 mmol/l 693 2745 02
Kwasowość
(- wartość m)
AQUACON -m10 0,1 – 3,5 mmol/l 693 2774 02
AQUACON -m20 0,2 – 7,0 mmol/l 693 2775 02
+/- wartość p

   
 AQUACON +p10  0,1 – 3,5 mmol/l  693 2744 03
AQUACON +p20 0,2 – 7,0 mmol/l  693 2745 03
AQUACON -p10 0,1 – 3,5 mmol/l  693 2774 03
 AQUACON -p20  0,2 – 7,0 mmol/l  693 2775 03
Dwutlenek chloru  AQUACON CLO2  0,02 – 0,5 ppm  693 2730 01