Wyślij zapytanie
zadzwoń
Tel.: 32 793 40 55
Preparaty chemiczne
Urządzenia do uzdatniania wody
Filtry dyskowe i siatkowe Azud
Ręczne filtry dyskowe i siatkowe
Ręczne filtry Azud Helix System
Seria Modular 100 i 300
Automatyczne filtry dyskowe Azud
Seria 201
Seria 200-300
Seria 4DCL-4DCH
Seria 400
Półautomatyczne filtry siatkowe Azud Spiral Clean
Filtry szczelinowe Azud
Seria LCA
Seria LDB
Seria LFH
Seria LXE
Zbiorniki filtracyjne
Seria Plus
Seria ABC Modular Housing
Seria TANKS
Seria PH-VESSELS
Odwócona osmoza
Seria ROS
Seria ROM
Filtry workowe
Techniki pomiarowe
Analizatory gazowe
Analizatory gazowe Yokogawa
Cyrkonowe analizatory tlenu
Wielokanałowe analizatory tlenu
Pomiary poziomu
NIVELCO
Sygnalizatory poziomu
NIVOFLOAT
NIVOCONT K
NIVOMAG
NIVOPOINT
NIVOSWITCH dla cieczy
NIVOSWITCH dla sypkich
NIVOCONT R
NIVOROTA
Mierniki poziomu
NIVOTRACK
NIVOFLIP
NIVOCAP
EasyTREK
EchoTREK
MicroTREK
PiloTREK
NIVOPRESS N
NIVOPRESS D
SGM LEKTRA
Hydrostatyczna sonda poziomu KPL
Hydrostatyczna sonda poziomu KWL
Ultradźwiękowe mierniki PTU
Ultradźwiękowy miernik poziomu METER
Wibracyjny sygnalizator poziomu RSL200
Przelicznik przepływu VLW601
FAES
Pomiary temperatury
Przetworniki temperatury Yokogawa
Przetworniki YTA 110/310/320
Przetworniki główkowe YTA50, YTA70
Pomiary ciśnienia i różnicy ciśnień
Seria EJX-A
Seria EJA-E
Pomiary fizykochemiczne wody i ścieków
Pomiary pH, Redox (ORP) i temperatury
Pomiary przewodności
Pomiary tlenu rozpuszczonego i temperatury
Pomiary mętności
Pomiary stężenia suchej masy (gęstości)
Pomiary chloru
Pomiary amoniaku i azotanów
REFERENCJE KLIENTÓW
Pomiary przepływu
Rotametry
Metalowe seria RAMC
Metalowe seria RAKD
Szklane i plastikowe seria RAGK i RAGL
Plastikowe seria RAQN
Szklane z obudową metalową seria RAGN
Przepływomierze elektromagnetyczne
Seria AXF
Seria AXR
Seria RXF
Seria AXW
Seria CA
Seria Pmag
Przepływomierze ultradźwiękowe
Przepływomierze wirowe Vortex
Seria digitalYEWFLO
Przepływomierze masowe Coriolisa
Seria Rotamass
Seria Rotamass LR
Zwężki pomiarowe
Zwężki pomiarowe Palmer-Bowlus'a
Zwężki pomiarowe Venturi'ego
Pomiary fizykochemiczne w obiegach wodnoparowych
Pomiary stężenia tlenu rozpuszczonego
Przetwornik tlenu FLXA21
Przetwornik tlenu DO402G
Sondy rozpuszczonego tlenu
Armatura montażowa do sond rozpuszczonego tlenu
Pomiary przewodności
Konduktometr SC72
Przetwornik przewodności FLXA21
Przetwornik SC/ISC450G
Sondy przewodności
Armatura montażowa do sond przewodności
Pomiary pH/redox
Phmeter PH71/72
Przetwornik pH/redox FLXA21
Przetwornik PH450
Sondy pH/redox
Armatura montażowa do sond pH/redox
Analizatory cieczy
Analizatory fotometryczne
Analizatory miareczkowe
Analizatory jonoselektywne
Systemy optymalizacji napowietrzania
Techniki dozowania
Membranowe pompy dozujące
GRUNDFOS
Seria DDA
Seria DDC
Seria DDE
Perystaltyczne pompy dozujące
Pneumatyczne pompy dwumembranowe
Chloratory
Generatory dwutlenku chloru
Systemy przygotowania polimerów
Seria Polymaker PLM
Seria Polymaker PM
Seria Polymaker LM
Seria Mpowder
Seria Lsmaker
Systemy magazynowania chemikaliów
Zbiorniki DPC
Zbiorniki DP
Zbiorniki TQ/TR
Zbiorniki TFC
Armatura przemysłowa
Armatura przemysłowa z tworzyw sztucznych
Systemy ochronne
Szafki obiektowo-przyrządowe
Systemy wspornikowe do szafek przyrządowych
Zestawy do ogrzewania szafek
Osłony przeciwsłoneczne

Pomiary pH, Redox (ORP) i temperatury

W zakresie pomiaru pH, Redox (ORP) i temperatury firma MCC proponuje zastosowanie sprawdzonych rozwiązań pomiarowych Chemitec:

SONDY CYFROWE

S401DIG: cyfrowa sonda do pomiaru pH i temperatury.
S406DIG: cyfrowa sonda do pomiaru Redox (ORP) i temperatury.

Czujniki te produkowane przez firmę CHEMITEC charakteryzują się pomiarem realizowanym metodą napięciową (mV) z jednoczesnym przekonwertowaniem i przesłaniem sygnału pomiarowego w formie cyfrowej za pomocą interfejsu RS-485 MODBUS. Pozwala to na stabilny odczyt danych pochodzących z czujnika pomiarowego. Stosowana tu podwójna diafragma jest odporna na pomiar w mediach zawierających siarczki (H2S) oraz metale, takie jak: ołów, rtęć oraz srebro. Powyższe cechy powodują zwiększoną żywotność elektrody i wpływają na znaczne zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych.
Nowy typ elektrolitu pozwala na większą stabilność pomiaru przy zmianach ciśnienia oraz temperatury mierzonego medium.

Sondy można:
 • podłączyć bezpośrednio do 2 lub 4-kanałowego przetwornika serii 50xx,
 • zamontować w armaturach:
    - S315/O: zanurzeniowej o długości od 410 do 3410 mm.
    - mufa 3/4'': w rurociągu.
    - dławnica metryczna M40 z mufą 1i1/4: w  rurociągu.
 • doposażyć w system czyszczenia sprężonym powietrzem,
 • zamontować w odległości do 500 m od przetwornika pomiarowego 50xx,
 • podłączyć bezpośrednio do sterownika, z pominięciem przetworników 50xx, gdyż sonda wyposażona jest w otwarty interfejs komunikacyjny RS-485 MODBUS.

SONDY ANALOGOWE

Elektrody analogowe: standardowe sensory pomiarowe firmy HAMILTON, ale istnieje możliwość zastosowania elektrod pH i Redox innych producentów. Przy doborze elektrod należy zwrócić uwagę i podać następujące dane techniczne:
 • rodzaj medium, w którym dokonywany jest pomiar,
 • preferowany zakres pracy pH lub Redox,
 • miejsce montażu (zbiornik/rurociąg/inne),
 • temperaturę pracy,
 • maksymalne ciśnienie robocze.
Elektrody analogowe mogą być bezpośrednio podłączone do przetwornika serii 4238, a po zastosowaniu konwertera AD także do miernika serii 50xx

Sondę można:
 • podłączyć bezpośrednio do przetwornika serii 4238, a po zastosowaniu konwertera AD także do 2 lub 4-kanałowego przetwornika serii 50xx,
 • zamontować w  armaturach:
    - S315/1: zanurzeniowej o długości od 410 do 3410 mm.
    - PSS 8-A i PSS8-A1: przepływowych.
    - PSS3, SPP i SPPFIL: montażu elektrod w  rurociągu.
 • doposażyć w system czyszczenia sprężonym powietrzem.
 

PRZETWORNIKI POMIAROWE

50xx - wielokanałowy przetwornik pomiarowy z możliwością podłączenia 2 lub nawet 4 cyfrowych sond pomiarowych lub po zastosowaniu konwertera AD series także analogowych.
Posiada on następujące funkcje:
 • 2 lub 4 wejścia pomiarowe,
 • 3 lub 4 analogowe wyjścia sygnałowe 4-20 mA,
 • regulator PID,
 • 6 wyjść przekaźnikowych (w tym czyszczenie i alarm),
 • rejestrator danych z możliwością zapamiętania, prezentacji (wykres i tabela) oraz przesłania na Pendrive do 250.000 rekordów pomiarowych,
 • interfejs komunikacyjny RS-485 MODBUS (standard) lub PROFIBUS DP (opcja).

4238 - jednokanałowy przetwornik pomiarowy z możliwością podłączenia 1 analogowej elektrody pH lub Redox (ORP) oraz czujnika temperatury.
Posiada on następujące funkcje:
 • 1 wejście pomiarowe,
 • 2 analogowe wyjścia sygnałowe 4-20 mA,
 • regulator PID,
 • 4 wyjścia przekaźnikowych (w  tym czyszczenie i alarm),
 • rejestrator danych z możliwością zapamiętania, prezentacji (wykres i tabela) oraz przesłania na Pendrive do 16.000 rekordów pomiarowych.

Zapraszamy do zakładki "POBIERZ", gdzie znajdą Państwo karty katalogowe urządzeń.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 32 793 40 55 lub na adres mailowy biuro@mcc.net.pl
Poniżej prezentujemy zestawienie elektrod/sond pomiarowych ze wskazaniem możliwości ich podłączenia do przetworników pomiarowych:

X-podłączenie standardowe
O-opcja podłączenia po zastosowaniu konwertera serii AD

  Przetwornik wielokanałowy serii 50xx   Przetwornik jednokanałowy 4238
S401DIG sonda cyfrowa do pomiaru pH i temperatury  X  -
S406DIG sonda cyfrowa do pomiaru pH i temperatury  X  -
S401 V/G analogowa elektroda pH do ogólnego zastosowania  O  X
S406 V/G  analogowa elektroda Redox (ORP) do ogólnego zastosowania O X
S401LC analogowa elektroda pH dla mediów o niskiej przewodności O X
S402 PS analogowa elektroda pH dla mediów o podwyższonej zawartości suchej masy O X
S403 PS analogowa elektroda Redox (ORP) dla mediów o podwyższonej zawartości suchej masy O X
S408POL HT analogowa elektroda pH dla trudnych chemicznych aplikacji o podwyższonej temperaturze O X
S406POL RX120 analogowa elektroda Redox (ORP) dla trudnych chemicznych aplikacji O X