Wyślij zapytanie
zadzwoń
Tel.: 32 793 40 55
Preparaty chemiczne
Urządzenia do uzdatniania wody
Filtry dyskowe i siatkowe Azud
Ręczne filtry dyskowe i siatkowe
Ręczne filtry Azud Helix System
Seria Modular 100 i 300
Automatyczne filtry dyskowe Azud
Seria 201
Seria 200-300
Seria 4DCL-4DCH
Seria 400
Półautomatyczne filtry siatkowe Azud Spiral Clean
Filtry szczelinowe Azud
Seria LCA
Seria LDB
Seria LFH
Seria LXE
Zbiorniki filtracyjne
Seria Plus
Seria ABC Modular Housing
Seria TANKS
Seria PH-VESSELS
Odwócona osmoza
Seria ROS
Seria ROM
Filtry workowe
Techniki pomiarowe
Analizatory gazowe
Analizatory gazowe Yokogawa
Cyrkonowe analizatory tlenu
Wielokanałowe analizatory tlenu
Pomiary poziomu
NIVELCO
Sygnalizatory poziomu
NIVOFLOAT
NIVOCONT K
NIVOMAG
NIVOPOINT
NIVOSWITCH dla cieczy
NIVOSWITCH dla sypkich
NIVOCONT R
NIVOROTA
Mierniki poziomu
NIVOTRACK
NIVOFLIP
NIVOCAP
EasyTREK
EchoTREK
MicroTREK
PiloTREK
NIVOPRESS N
NIVOPRESS D
SGM LEKTRA
Hydrostatyczna sonda poziomu KPL
Hydrostatyczna sonda poziomu KWL
Ultradźwiękowe mierniki PTU
Ultradźwiękowy miernik poziomu METER
Wibracyjny sygnalizator poziomu RSL200
Przelicznik przepływu VLW601
FAES
Pomiary temperatury
Przetworniki temperatury Yokogawa
Przetworniki YTA 110/310/320
Przetworniki główkowe YTA50, YTA70
Pomiary ciśnienia i różnicy ciśnień
Seria EJX-A
Seria EJA-E
Pomiary fizykochemiczne wody i ścieków
Pomiary pH, Redox (ORP) i temperatury
Pomiary przewodności
Pomiary tlenu rozpuszczonego i temperatury
Pomiary mętności
Pomiary stężenia suchej masy (gęstości)
Pomiary chloru
Pomiary amoniaku i azotanów
REFERENCJE KLIENTÓW
Pomiary przepływu
Rotametry
Metalowe seria RAMC
Metalowe seria RAKD
Szklane i plastikowe seria RAGK i RAGL
Plastikowe seria RAQN
Szklane z obudową metalową seria RAGN
Przepływomierze elektromagnetyczne
Seria AXF
Seria AXR
Seria RXF
Seria AXW
Seria CA
Seria Pmag
Przepływomierze ultradźwiękowe
Przepływomierze wirowe Vortex
Seria digitalYEWFLO
Przepływomierze masowe Coriolisa
Seria Rotamass
Seria Rotamass LR
Zwężki pomiarowe
Zwężki pomiarowe Palmer-Bowlus'a
Zwężki pomiarowe Venturi'ego
Pomiary fizykochemiczne w obiegach wodnoparowych
Pomiary stężenia tlenu rozpuszczonego
Przetwornik tlenu FLXA21
Przetwornik tlenu DO402G
Sondy rozpuszczonego tlenu
Armatura montażowa do sond rozpuszczonego tlenu
Pomiary przewodności
Konduktometr SC72
Przetwornik przewodności FLXA21
Przetwornik SC/ISC450G
Sondy przewodności
Armatura montażowa do sond przewodności
Pomiary pH/redox
Phmeter PH71/72
Przetwornik pH/redox FLXA21
Przetwornik PH450
Sondy pH/redox
Armatura montażowa do sond pH/redox
Analizatory cieczy
Analizatory fotometryczne
Analizatory miareczkowe
Analizatory jonoselektywne
Systemy optymalizacji napowietrzania
Techniki dozowania
Membranowe pompy dozujące
GRUNDFOS
Seria DDA
Seria DDC
Seria DDE
Perystaltyczne pompy dozujące
Pneumatyczne pompy dwumembranowe
Chloratory
Generatory dwutlenku chloru
Systemy przygotowania polimerów
Seria Polymaker PLM
Seria Polymaker PM
Seria Polymaker LM
Seria Mpowder
Seria Lsmaker
Systemy magazynowania chemikaliów
Zbiorniki DPC
Zbiorniki DP
Zbiorniki TQ/TR
Zbiorniki TFC
Armatura przemysłowa
Armatura przemysłowa z tworzyw sztucznych
Systemy ochronne
Szafki obiektowo-przyrządowe
Systemy wspornikowe do szafek przyrządowych
Zestawy do ogrzewania szafek
Osłony przeciwsłoneczne

Systemy optymalizacji napowietrzania

SYSTEM OPTYMALIZACJI NAPOWIETRZANIA OXYSMART


Oferujemy Państwu inteligentny system do ekonomicznego sterowania procesem napowietrzania w reaktorach biologicznych oczyszczalni ścieków włoskiej firmy Chemitec.

Firma Chemitec obecna jest na rynku od pond 30 lat - zdobyła w tym czasie dużą wiedzę i doświadczenie w zakresie analiz fizykochemicznych stosowanych w procesach oczyszczania ścieków. Na bazie własnych i sprawdzonych urządzeń pomiarowych zaprojektowała i wdrożyła nowoczesny system Oxysmart, który pozwala na efektywne sterowanie pracą dmuchaw lub innych urządzeń służących do napowietrzania ścieków. System został oparty na pomiarze realizowanym przez optyczną sondę tlenową oraz jonoselektywną sondę do pomiaru azotu amonowego. Praca urządzeń napowietrzających jest w tym momencie regulowana nie tylko od wartości tlenu, ale także, co istotne, od wartości ładunku napływającego do komór nitryfikacyjnych oczyszczani. Ładunek ten jest mierzony na wejściu do strefy biologicznej za pomocą jonoselektywnej sondy do pomiaru azotu amonowego.

Sonda S470ISE do pomiaru azotu amonowego musi dokładnie mierzyć wzrost napływającego ładunku oraz jego spadek na skutek działania napowietrzania. W zbiornikach przepływowych powinna zostać umieszczona na początku strefy nitryfikacji zaś w reaktorach typu SBR zaraz przy wlocie ścieków. Pod sensorem muszą być zapewnione warunki dobrego mieszania ścieku.

Optyczna sonda S423/C/OPT do pomiaru tlenu rozpuszczonego może być umieszczona w połowie długości komory napowietrzania zbiornika przepływowego lub pośrodku zbiornika SBR. Miejsce musi zapewnić prawidłowe warunki pomiaru, wolne od zakłóceń.
 
Oxysmart ma trzy tryby pracy, dostosowane do wszystkich typów systemów napowietrzania, Umożliwiają one: włączanie/wyłączanie dmuchawy (Smart DO), sterowanie płynne poprzez wyjście 4-20mA do falownika (Smart ON/OFF) oraz włączanie/wyłączanie mieszadeł (Smart N/DN).

  • Smart DO: Używanie sygnału 4-20 mA do sterowania poprzez falownik lub alternatywnie kontrola dmuchawy poprzez jej załączanie/wyłączane przekaźnikiem (gdy nie ma falownika). W zależności od wykrytego obciążenia (pomiar azotu amonowego) system generuje i wyznacza zadaną zmienną DO. Czujnik tlenu rozpuszczonego jest odpowiedzialny za monitorowanie realizacji zadanej wartości, a następnie moduluje działanie falownika. W przeciwnym razie włącza i wyłącza sprężarkę. To jest najbardziej prosta logika i zawsze następuje, gdy stężenie azotu amonowego wynosi pomiędzy A1 i A2.

  • Smart ON/OFF: Wykorzystuje sygnał 4-20mA do pracy falownika, lub ewentualnie przekaźnik sterujący sprężarki (jeśli falownik nie jest obecny). Od trybu Smart DO różni się tym, że rozpoczyna pracę systemu w trybie praca/pauza, a kiedy minimalny poziom wartości azotu amonowego A1 jest osiągnięty, załącza dmuchawy tylko przy przekroczeniu minimalnej wartości A1.

  • Smart N/DN: funkcja sterowania napowietrzaniem z wykorzystaniem mieszadła, które musi być zainstalowane w zbiorniku. Tak jak w poprzednich logikach, system moduluje próg działania według obciążenia azotu amonowego. Po osiągnięciu minimalnej wartości azotu amonowego A1 system zatrzymuje dmuchawy i włącza mieszadło. To ugruntuje ten etap działania, który zostanie zakończony po osiągnięciu jednego z dwóch warunków: maksymalnej nastawy azotu amonowego A3 lub maksymalnego limitu czasu pracy (timeout), w celu zabezpieczenia obecności biomasy.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zapraszamy do zakładki "Pobierz", gdzie znajdą Państwo ulotkę informacyjną. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 32 793 40 55 lub na adres mailowy biuro@mcc.net.pl