Dyspergatory i antyskalanty

Dyspergatory i antyskalanty

W trakcie eksploatacji obiegów wody chłodzącej dochodzi do wytrącania osadów chemicznych jak i odkładania różnego typu osadów. Dobór i stosowanie kompleksowego programu chemicznego jest kluczowy dla bezpiecznej i ekonomicznej eksploatacji układu.

Opis

W trakcie pracy chłodni wentylatorowej, woda chłodząca ma ciągły kontakt z powietrzem z otoczenia i wyłapuje z niego zanieczyszczenia takie jak cząstki organiczne ( liście, pyłki) jak i nieorganiczne takie jak piasek. Dodatkowo, w samym układzie dochodzi do procesów korozyjnych i osadotwórczych których produkty takie jak tlenki żelaza czy osady chemiczne mogą tworzyć osady.
Zaleganie tych osadów powoduje szereg niekorzystnych zjawisk:
* Ograniczenie wymiany ciepła i pogorszenie ekonomiki pracy układu,
* Występowanie korozji podosadowej,
* Tworzenie środowiska do rozwoju mikroorganizmów.

Wszystkie te zjawiska prowadzą do podwyższonych kosztów eksploatacji układu. Aby im zapobiegać stosowane są specjalistyczne preparaty które z jednej strony zapobiegają tworzeniu się osadów chemicznych (antyskalanty) a z drugiej zapobiegają kumulacji szlamów w miejscach o ograniczonym przepływie(dyspergatory). Głównymi składnikami takich preparatów są w chwili obecnej różnorakie organiczne związki fosforu oraz polimery organiczne. Doboru preparatów dokonuje się na podstawie składu wody zasilającej układ i jego parametrów technicznych takich jak temperatura pracy, czas zatrzymania wody w układzie i innych.

MCC oferuje dobór i dostawę kompleksowego programu chemicznego wraz z narzędziami do automatycznego dozowania preparatów i kontroli parametrów fizykochemicznych układu.