Inhibitory korozji

Inhibitory korozji

Materiały z których wykonywane są obiegi wody chłodzącej podlegają procesom korozyjnym. Nadmierna korozja stanowi przyczynę podwyższonych kosztów eksploatacji takich układów.

Opis

Wszystkie materiały podlegają procesom korozyjnym. Nie można im zapobiec, można natomiast obniżać ich szybkość tak aby możliwe było ekonomiczne użytkowanie układu przez cały czas jego eksploatacji. Dla elementów ze stali węglowej przyjmuje się dopuszczalną szybkość korozji poniżej 0,1mm/rok. Dla miedzi i jej stopów przyjmuje się wartość poniżej 0,025mm/rok. Wartości te dotyczą korozji ogólne, przy założeniu że przebiega ona z tą samą prędkością na całej powierzchni metalu.

W przypadku korozji wżerowej średnia prędkość korozji może być w normie a jednocześnie może dojść do istotnych zniszczeń w urządzeniach takich jak wymienniki ciepła. Dlatego konieczne jest zapobieganie zarówno korozji wżerowej jak i ogólnej. Należy przy tym pamiętać, że korozja przebiegająca pod osadami zalegającymi na powierzchni metali ma zwykle charakter wżerowy.

Zjawiskom korozyjnym sprzyjają takie czynniki jak podwyższona temperatura, niskie pH wody, obecność silnych utleniaczy (np. duże dawki chloru), czy niektóre mikroorganizmy. Dlatego zapobieganie procesom korozyjnym jest zwykle częścią całego programu chemicznego. Stosowane są bardzo różnorodne inhibitory korozji, w tym różnego typu związki fosforu, sole cynku, sole molibdenu, pochodne triazolu i inne.

MCC oferuje dobór i dostawę optymalnej technologii chemicznej oraz technologii dozowania i kontroli parametrów fizykochemicznych wody. Oferujemy również specjalistyczny serwis analityczny.