Biocydy

Biocydy

Zarówno otwarte jak i zamknięte obiegi wody chłodzącej stanowią doskonały habitat dla różnego typu mikroorganizmów takich jak bakterie glony i grzyby.
Stabilna temperatura wody i obecność substancji organicznych umożliwiają rozwój organizmów a tworzenie szlamów biologicznych negatywnie wpływa na
ekonomikę eksploatacji układów chłodzenia, jednocześnie stanowi habitat dla groźnych patogenów takich jak bakterie Legionella.

Opis

Zapobieganie rozwojowi mikroorganizmów ma kluczowe znaczenie dla eksploatacji obiegów chłodzących. Biofilm ma doskonałe parametry izolacyjne (biofilm ma dwukrotnie niższy współczynnik przewodzenia ciepła niż kamień węglanowy) dlatego jego rozwój na powierzchniach wymieniających ciepło istotnie ogranicza wydajność układu. Mikroorganizmy konsumują substancje organiczne co w połączeniu z tworzeniem szlamów sprzyja zjawiskom korozyjnym. Dodatkowo, obecność szlamów zwiększa opory przepływu zwiększając koszty pompowania wody. Co więcej, obecność patogenów i możliwość kontaktu ludzi z wodą wydostającą się z chłodni i skraplaczy wyparnych powoduje ryzyko zachorować np. na Legionellozę.

Wszystkie te aspekty powodują, że właściwa kontrola mikrobiologiczna jest kluczowa dla właściwej eksploatacji obiegu wody chłodzącej, niezależnie czy chłodzony jest proces przemysłowy, kondensator w elektrowni czy układu klimatyzacji w biurowcu. Stosowane są zarówno biocydy utleniające takie jak chlor w formie podchlorynu czy dwutlenek chloru jak i biocydy nieutleniające takie jak pochodne izotiazoliny czy DBNPA. Istotny jest dobór biocydu, jego dawki, strategia dozowania czy jego częstotliwość.

MCC oferuje dobór i dostawę odpowiednich preparatów i systemów dozowania. Oferujemy również usługi serwisu technologicznego zapewniającego ekonomiczną i bezpieczną eksploatację obiegów chłodzących.