Uzdatnianie kondensatu

Uzdatnianie kondensatu

Zasadowość (jony węglanowe wodorowęglanowe) obecna w wodzie zasilającej kotły powoduje że wraz z parą z kotłą wydostaje się dwutlenek węgla. Kiedy w procesie kondensacji para wodna zamienia się w ciecz, dwutlenek węgla rozpuszcza się w niej tworząc kwas węglowy. Zjawisko to powoduje korozyjność kondensatu i związane z nią straty.

Opis

Dwutlenek węgla rozpuszczając się w kondensacie powoduje powstanie słabego kwasu węglowego który powoduje spadek pH kondensatu nawet do wartości rzędu pH=4,5. W takich warunkach kondensat ma własności silnie korozyjne dla stali węglowej z której wykonuje się zwykle systemy zawracające kondensat do kotła. Powoduje to znaczące straty związane z uszkodzeniami wywołanymi korozją lub zrzutem kondensatu do ścieku.
Z tej przyczyny wiązanie wolnego dwutlenku węgla w kondensacie jest kluczowe dla bezpiecznej i ekonomicznej eksploatacji kotłowni. W tym celu stosuje się zwykle tzw. aminy neutralizujące które łączą się z dwutlenkiem węgla i podnoszą jego pH.

Alternatywnie, możliwe jest stosowanie preparatów filmujących, które tworzą fizyczną barierę pomiędzy agresywnym kondensatem a powierzchnią metalu. Preparaty te mogą być często stosowane również do tzw. mokrego zabezpieczenia kotłów na czas postoju. Doboru technologii dokonuje się również w oparciu o proces technologiczny w którym jest stosowana para (np. aminy neutralizujące nie mogą być stosowane kiedy para może mieć kontakt z mlekiem i jego przetworami).

MCC oferuje zarówno dobór i dostawę preparatów do zabezpieczenia kotłów jak i specjalistyczne systemy dozowania.