Odtleniacze

Odtleniacze

Tlen zawarty w wodzie uzupełniającej układy wodno-parowe jest podstawowym czynnikiem korozyjnym w tych układach. Podstawową metodą usuwania tlenu jest odgazowanie termiczne, zaś pozostały tlen resztkowy usuwa się metodą chemiczną.

Opis

W przypadku dużych, przemysłowych kotłowni zastosowanie odgazowaczy termicznych lub próżniowych pozwala na obniżenie stężenia tlenu poniżej 20ppb. W przypadku mniejszych kotłowni bardziej ekonomiczne może być zastosowanie odtleniania chemicznego.
Najpopularniejszym odtleniaczem jest siarczyn sodu, który ze względu na niską szybkość reakcji musi być katalizowany. Wadą tego preparatu jest ograniczenie stosowania w układach o ciśnieniu do około 60bar. Innym popularnym odtleniaczem jest karbohydrazyd. Dodatkowo, niektóre odtleniacze mają dodatkowo właściwości pasywujące, nadające stali odporność na korozję również w przypadku braku obecności odtleniacza.
Doboru technologii dokonuje z uwzględnieniem budowy układu jak i aspektów technologicznych takich jak sposób wykorzystania pary (niektóre odtleniacze nie mogą mieć kontaktu z produktem żywnościowym).

MCC oferuje zarówno dobór i dostawę preparatów do zabezpieczenia kotłów jak i specjalistyczne systemy dozowania.