Inhibitory

Inhibitory

Warunki panujące w kotłach parowych ( wysokie ciśnienie i temperatura) sprzyjają niekorzystnym zjawiskom takim jak wytrącanie osadów czy korozja. Dla bezpiecznej i ekonomicznej pracy takich układów konieczne jest stosowanie odpowiednich inhibitorów – tzw. internal treatment.

Opis

Nawet w niewielkich kotłach parowych temperatura pracy przekracza 150°C a ciśnienie 10 bar. W połączeniu z szybką kumulacją soli zawartych w wodzie zasilającej w kotłach parowych może dochodzić do wielu niekorzystnych zjawisk takich jak korozja czy wytrącanie osadów. Woda zasilająca jest zwykle pozbawiana soli wapnia i magnezu jednak awaria układu przygotowania wody, przebicie wody chłodzącej do kondensatu czy nawet kumulowanie twardości resztkowej mogą w połączeniu z wysokim pH i zasadowością prowadzić do wytrącania osadów na powierzchniach wymieniających ciepło.
Prowadzi to do obniżenia efektywności pracy kotła i strat energii a w skrajnych przypadkach może prowadzić do przegrzania materiału i fizycznego uszkodzenia kotła. Dla zapobiegania takim zjawiskom stosuje się odpowiednie preparaty które zarówno stabilizują twardość jak i utrzymują pH wody kotłowej na poziomie pH=11-12 obniżając korozyjność wody.

MCC oferuje dobór i dostawę odpowiednich preparatów jak i specjalistyczne systemy dozowania. Oferujemy również usługi serwisu technologicznego zapewniającego ekonomiczną i bezpieczną eksploatację kotłowni parowych.